Översikt

TILLSAMMANS INVESTERAR VI I SVERIGE.

 

  • Investera i Sverige – tillsammans! – Vi vill visa att industrin är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på digitaliseringen, på testbäddar, samverkansplattformar, FoI-finansiering, förenklade regelverk och kompetensutveckling.

 

  • Visa vägen - hur digitaliseringen möjliggör för nyindustrialiseringen. Att den har en helt avgörande betydelse för konkurrenskraften, och att den sker Nu och på riktigt!

 

  • Stärka samarbeten mellan olika branscher och innovationsaktörer - för nya produkter, tjänster, affärsmöjligheter och affärsmodeller. Skapa nätverk och mötesplatser som leder till nytänkande och kreativa, tvärsektoriella lösningar.

 

 

VILKA ÄR VI?

 

Inom arenan Sverige Digitaliserar! deltar aktörer inom Industriforskningsforum, RISE, Vinnova, Teknikföretagen och IF Metall. Vi välkomnar nya aktörer. Industriforskningsforum är ett informellt nätverk med forskningschefer och teknikchefer från ett antal svenska industriföretag; ABB, Atlas Copco, Boliden, E.ON, Ericsson, RISE, SAAB, Scania, SKF, Sigma Connectivity, Sony, TeliaSonera, Vattenfall, och AB Volvo. Initiativtagare är Ericsson.

Sverige digitaliserar! är en arena där ledande aktörer inom industrin tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen och Vinnova genomför aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

 

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering. Inom ramen för detta har Industriforskningsforum tagit fram förslag på pilotprojekt som nu är igång.

 

Industriforskningsforum är ett informellt nätverk för samverkan i syfte att förstå digitaliseringens möjligheter för svensk industri.

 

HANDEL & DIGITALISERING

 

Den 8 november 2017 gick Handel & Digitalisering av stapeln. Det var ett lyckat event där givande diskussioner hölls vid borden.

En energifylld dag som bjöd på en spännande mix av talare, kundcase, inspiration och nätverkande. Eventet är ett initiativ från RISE, AMF Fastigheter och IBM.

INDUSTRIELL INNOVATION

 

Den 9 november 2017 gick Industriell innovation av stapeln. Det var ett lyckat event med interaktion och många bra frågor som lyftes. Denna dag vände sig till industrisektorn för att diskutera hur svensk industri kan bli mer innovativ genom digitalisering. Eventet är ett initiativ från Teknikföretagen, RISE, SISP och IBM.