Handel & digitalisering

HUR KAN HANDELN ÖKA?

- GENOM ATT DIGITALISERA.

HANDEL & DIGITALISERING

Eventet Handel & Digitalisering handlade om bättre affärer och lönsamhet med stöd av AI och IoT, och dess möjligheter för framtidens handel. Vi vet att vi i Sverige behöver bli bättre på att dra nytta av digitaliseringen och att använda data, så vi står oss i konkurrensen gentemot andra länder. Handeln står inför enorma möjligheter, men det gäller att förvalta dem rätt.

 

Vi gick från tanke till handling och tillsammans besvarades frågor som; Hur påverkar den digitala utvecklingen handeln? Kan ny teknik och nya samarbeten förbättra kundupplevelsen och få fart på lönsamheten? Vilka fallgropar finns det längs vägen?

 

Dagen summeras nu i en rapport med text och bild som kommer mailas ut till deltagarna (ca 3 veckor efter eventet). Rapporten är tänkt att vara ett underlag i fortsatt utveckling av handlarens verksamhet och branschen i stort.

 

Rapporten kommer även finnas tillgänglig att beställas här inom kort.

Den 8 november 2017 gick Handel & Digitalisering av stapeln. Det var ett lyckat event där givande diskussioner hölls vid borden.

En energifylld dag som bjöd på en spännande mix av talare, kundcase, inspiration och nätverkande.

Stort tack till våra deltagare och talare! Se utvalda höjdpunkter från dagen:

Den inspirerande Yana Geng, Head of Nordics på Alipay talade om retail-trender i Asien. Alipay står för Kinas största mobila betallösning och är del av Alibaba-ekosystemet. Kina är extremt i framkant med nya typer av retail, och Alibaba är den främsta kraften bakom det.

Christina Møller - nyutexaminerad med dubbla masters från Copenhagen Business School. Christina delade med sig av mycket intressanta slutsatser kring fyra scenarios av framtidens handel 2030.

Från globala GS1 kom Robert Beideman, SVP-Solutions & Innovation,GS1. Roberts jobb är att vara i framkant vad gäller behoven inom branschen. Han stöttar dagligen företag hur de kan dra nytta av teknologiutvecklingen.

Jenny Sperens, RISE håller i och fångar upp diskussionen vid borden.

Om modern handel hörde vi Bengt Eliasson, Commerce expert, IBM. Vilken roll AI har och hur man drar nytta av data för bättre affärer.

På scen kom även talare från HUI Research, Bambora och AMF Fastigheter med flera..

Handel & Digitalisering genomförs inom ramen för Sverige Digitaliserar! Eventet är ett initiativ från RISE, AMF Fastigheter och IBM.

Har du frågor om eventet, kontakta gärna oss på: handel@sverigedigitaliserar.se