Industriell innovation

KAN SVERIGES INDUSTRI ÅTER BLI

LEDANDE INOM INNOVATION?

- JA, GENOM ATT DIGITALISERA.

INDUSTRIELL INNOVATION

Den 9 november 2017 gick Industriell innovation av stapeln. Det var ett lyckat event med interaktion och många bra frågor som lyftes. En energifylld dag som bjöd på en spännande mix av talare, kundcase, inspiration och nätverkande.

Eventet Industriell innovation handlade om att göra bättre affärer och skapa lönsamhet med stöd av AI och IoT, och dess möjligheter för framtidens industri. Vi vet att vi i Sverige behöver bli bättre på att dra nytta av digitaliseringen och användningen av data. Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering som ska stärka svensk industris konkurrenskraft.

 

Vi gick från tanke till handling och tillsammans besvarades frågor som; Hur överlever jag och mitt bolag teknikstormen? Uppkopplad industri – är det säkert? Hur stärker jag min position in leverantörskedjan och kan vi samarbeta för att bli starkare? Hur ökar jag innovationen?

 

Dagen summeras nu i en rapport med text och bild som kommer mailas ut till deltagarna. Rapporten är tänkt att vara ett underlag i fortsatt utveckling av handlarens verksamhet och branschen i stort.

 

Rapporten kommer även finnas tillgänglig att beställas här inom kort.

Stort tack till våra deltagare och talare! Se utvalda höjdpunkter från dagen:

Petra Sundström, PhD. Director Idea & Innovation Management, Husqvarna Group. Petra har en bakgrund som forskare och populär föredragshållare inom digital transformation, mobilitet och IoT.

KONE är ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. Vi fick höra Jaakko Kaivonen, VD KONE Scandinavia om deras framgångar kring digitalisering.

Tord Hermansson, Director, Research & External Contracts på Volvo Car Group talade om den transformation som fordonsindustrin genomgår.

Industriell innovation genomförs inom ramen för Sverige Digitaliserar! Eventet är ett initiativ från Teknikföretagen, RISE, SISP och IBM.

Har du frågor om eventet, kontakta gärna oss på: industri@sverigedigitaliserar.se